Aktualności
:: Aktualności
O przedszkolu
:: Wiadomości ogólne
:: Cele i zadania przedszkola
:: Zasady organizacji
:: Praca wychowawczo - dydaktyczna
:: Ramowy rozkład dnia
:: Zajęcia dodatkowe
:: Regulamin Rekrutacji
Galeria
Warto przeczytać
Kącik przedszkolaka
Kontakt

Aktualności

- Prezentacja -

http://www.przedszkole.bialystok.pl/dzien_flagi.pptx

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji, stworzonej specjalnie z okazji Dnia Flagi

- Ogłoszenie -

Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2016/2017

Oświadczenia

Informujemy Rodziców, że od 14 marca 2016 r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do Przedszkola Samorządowego Nr 65 w Białymstoku na rok szkolny 2015/2016. Nabór trwać będzie do 31 marca 2016 r.

Rodzice  zapisujący dziecko po raz pierwszy mogą zgłosić się po "Wniosek o przyjęcie do przedszkola" do dyrekcji i intendentki lub pobrać ze strony: urzędowej: nabor.pcss.pl/bialystok  z chwilą rozpoczęcia rekrutacji, tj. 14 marca 2016 r. Niezależnie od sposobu wypełnienia wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego) podpisany wniosek należy złożyć w formie papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru do 31 marca 2016 r.

15 kwietnia 2016 r. do godziny 15:00  podane zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

Od 18.04.2016 r. do 20.04. 2016 r. w godzinach pracy przedszkola Rodzice  winni  pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane poprzez obowiązkowe podpisanie umowy. Nie podpisanie umowy w powyższym  terminie będzie skutkowało skreśleniem z listy.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych  do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 zostaną wywieszone

22 kwietnia  2016 r. do godz. 15.00

 

Zapraszamy Serdecznie na stronę naszego bloga

http://lagodneps65.blogspot.com/

 

 

 


Copyright © 2005